Verkeersarrangementen

Een verkeersarrangement is inmiddels een goed ingeburgerde manier om verkeersveiligheid op het niveau van wijk of buurt aan te pakken. In essentie gaat het erom dat de mensen die last hebben van een probleem (of meerdere) rond verkeersveiligheid, ook meewerken aan de oplossing ervan. Daarbij worden alle partijen betrokken die een deel van het probleem en/of een deel van de oplossing vormen. Denk aan bewoners, gemeente, politie, bedrijven, schoolkinderen, ouders. Dat proces komt vaak niet vanzelf tot stand. Het ROVL biedt daarom begeleiding in de vorm van een gespreksleider/procesbegeleider en/of in de vorm van inhoudelijke expertise.

Voor meer informatie neem contact op met: Wim Dirks